Alltid hemlagat och tillagat från grunden!

Om Klockargården och hembygdsgården

Klockargården ligger naturskönt placerat inom området för Askersunds mycket fina och levande hembygdsgård. Serveringen har plats för ca 80 gäster inomhus och har en stor härligt naturnära uteservering med dryga 100 sittplatser.

 
 
 

Lite historia om fastigheten Klockargården:

Förr i tiden bodde stadens klockare i huset Klockargården.

Husets placering vid den tiden var vid Stora gatan i kvarteret Prästgården (nuvarande tingshusområdet). Klockargården flyttades från platsen 1969 och återuppfördes 1974 i Askersunds hembygdsgård. Servering har bedrivits i fastigheten sedan mitten på 1970-talet.

Huset på dess ursprungliga plats, Storgatan 41. På bilden ses kantor Karl-Johan Lönner som var den siste klockaren i huset. Bild från 1920-30.
Huset klart för nedmontering och flytt till hembygdsgården.
Klockargården under uppförande i hembygdsgården. Bild från 1973-74.

 

NYHET! Klockargården kommer byggas ut / byggas till med ett helt nytt timrat hus som med en sluss är dockad till befintlig fastighet. Det nya huset kommer inrymma nytt större kök, förrådsutrymmen samt personalutrymmen.
För att se bilder från bygget, ritning etc gå in på hembygsföreningens websida "Nybygget"

Bygget sker helt i hembygdsföreningens regi där föreningens medlemmar själva utför i stort sett alla arbeten. Beräknad byggtid är mellan 2 och 3 år räknat från byggstart våren 2012.

Hembygdsgården

Hembygdsgården i Askersund som drivs och sköts av Norra vättersbygdens hembygdsförening är enligt många en av Sveriges mest fina och välskötta hembygdsmiljöer.

Uppbyggnaden av hembygdsgårdens område startades omkring 1930 då flera av de hus som idag finns att beskåda flyttades till parken. Under årens lopp har ytterligare ett antal hus tillkommit. Hembygdsföreningen timrar och bygger även hus själva bla har de tidigare byggt ett hus som används som snickeri. Det nu pågående bygget av ny köksbyggnad till Klockargården är det mest omfattande som byggts av föreningens medlemmar.

 
 
 

Förutom husen och den fantasiska miljön finns sommartid även en liten barnvänlig djurpark i hembygdsgården där man bla kan titta på getter, får, kaniner, myskankor och höns. Det finns även ett bisamhälle i en visnings – bikupa.

 
 
 

Gå gärna in på länken Norra Vättersbygdens Hembygdsförening för mer info om hembygdsgården och dess övriga byggnader och verksamhet.